Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Na podstawie art. 19a ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Wójt Gminy Przechlewo informuje, że w dniu 30.03.2022 r. Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Słupsku złożył ofertę na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. „Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pt. "Popularyzacja sportu wędkarskiego oraz kształtowanie postaw proekologicznych wśród mieszkańców Gminy Przechlewo".

Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Na podstawie art. 19a ust.3  ustawy z  dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  Wójt Gminy Przechlewo informuje, że w dniu 30.03.2022 r.  Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Słupsku  złożył ofertę na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. „Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pt. "Popularyzacja sportu wędkarskiego oraz kształtowanie postaw proekologicznych wśród mieszkańców Gminy Przechlewo".

Zgodnie z art. 19a. ust. 4 ww. ustawy - każdy w terminie do dnia 13 kwietnia 2022 r., może za pomocą formularza zgłoszenia uwag, zgłosić swoje uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi można zgłaszać na adres: Urząd Gminy w Przechlewie, ul. Człuchowska 26, 77-320 Przechlewo, bądź pocztą elektroniczną na adres: ug@przechlewo.pl.

Skan złożonej oferty oraz formularz zgłoszenia uwag znajdą Państwo TUTAJ.