1. Dostawa urządzeń fitness do ćwiczeń wraz z tablicą regulaminową w m. Żołna

 Fundusz Sołecki

 W ramach przedsięwzięcia zakupiono i zamontowano zestaw urządzeń do ćwiczeń na świeżym powietrzu na potrzeby mieszkańców sołectwa Żołna.

 Całkowita wartość inwestycji – 7 491,30 zł

 

  1. Stworzenie siłowni zewnętrznej w m. Płaszczyca

 Fundusz Sołecki

 W ramach inwestycji utworzono siłownię zewnętrzną przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Płaszczyca.

 Całkowita wartość inwestycji – 13 012,80 zł

 

  1. Zakup i montaż punktu świetlnego w m. Szczytno

 Fundusz Sołecki

 W ramach inwestycji zakupiono i zamontowano punkt świetlny w miejscowości Szczytno.

 Całkowita wartość inwestycji – 6 000,00 zł

    4. Pomoc dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przechlewie

Zakup rozpieracza ramieniowego dla OSP Przechlewo

W ramach zadania zakupiono uniwersalne urządzenie hydrauliczne (rozpieracz ramieniowy) na potrzeby OSP Przechlewo. To urządzenie używane w ratownictwie drogowym.

Całkowita wartość inwestycji - 15 000,00 zł

 

 

       5. Dostawa krzeseł i stołów do świetlicy wiejskiej w Dąbrowie  Człuchowskiej

Fundusz Sołecki

W ramach zadania zakupiono 50 krzeseł i 10 stołów do świetlicy wiejskiej w Dąbrowie Człuchowskiej.

Całkowita wartość inwestycji - 11 992,50 zł

 

 

      6. Zakup agregatu prądotwórczego ciągnikowego dla Sołectwa Garbek

Fundusz Sołecki

W ramach zadania zakupiono agregat prądotwórczy ciągnikowy na potrzeby sołectwa  Garbek.

Całkowita wartość inwestycji – 10 701,00 zł