Dotacja dla parafii pw. Św. Anny w Przechlewie na likwidację przyczyn i skutków zawilgocenia - ściany transeptu i prezbiterium

Dotacja celowa dla parafii pw. Św. Anny w Przechlewie.

 W ramach zadania  wykonano prace konserwatorskie polichromii w prezbiterium, zrekonstruowano malowidła w szczycie od strony północnej, zdezynfekowano malowidło ścienne i drewniane elementy oraz wyczyszczono witraże.

 Całkowita wartość zadania – 87 011,33 zł

Dotacja Gminy Przechlewo – 77 000,00 zł

Wojewódzki Konserwator Zabytków i środki Parafii – 10 011,33 zł