Czyste Powietrze

Zachęcamy do skorzystania z programu ,,Czyste Powietrze''.

Informujemy, że z dniem 03.01.2023 r. zostały wprowadzone kolejne zmiany w programie.

Wszystkie niezbędne informacje w linku poniżej:

 https://wfos.gdansk.pl/ogloszenie-o-zmianie-programu-priorytetowego-czyste-powietrze-2/

Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny czynny:

wtorek 13:00-16:00

piątek 7:30-14:30

pokój nr 20

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie - 91

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć - 50

Kwota wypłaconych dotacji w zł - 791 607,98 zł

Stan na dzień 31.03.2023 r.