Ciepłe Mieszkanie

Informujemy, że Urząd Gminy w Przechlewie prowadzi rozeznanie w celu oszacowania liczby mieszkańców zainteresowanych udziałem w programie ,,Ciepłe Mieszkanie’’ finansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Program ,,Ciepłe Mieszkanie’’ – trwa szacowanie liczby osób zainteresowanych udziałem w programie

Informujemy, że Urząd Gminy w Przechlewie prowadzi rozeznanie w celu oszacowania liczby mieszkańców zainteresowanych udziałem w programie ,,Ciepłe Mieszkanie’’ finansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Nabór wniosków w programie ,,Ciepłe Mieszkanie’’ umożliwia pozyskanie środków na wymianę źródła ciepła oraz termomodernizację dla mieszkańców lokali mieszkalnych z zasobu gminnego oraz dla małych wspólnot mieszkaniowych (od 3 do 7 lokali).

W związku z powyższym zamieszcza się w załączeniu wzór oświadczenia do pobrania. Oświadczenia można składać w dniach od 23.10.2023 r. do dnia 30.11.2023 r. w Urzędzie Gminy w Przechlewie, ul. Człuchowska 26, Referat Inwestycji, pokój nr 19 w godzinach pracy Urzędu lub wysłać drogą elektroniczną na adres e-mail: inicjatywy@przechlewo.pl.

Nabór właściwych wniosków o dofinansowanie nastąpi w przypadku i po otrzymaniu przez Gminę Przechlewo dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Dodatkowe informacje: Data wystawienia pierwszej faktury nie może nastąpić wcześniej niż data zawarcia umowy o dofinansowanie przez Beneficjenta z Gminą Przechlewo. W przypadku, gdy w lokalu mieszkalnym, w którym realizowane jest przedsięwzięcie, prowadzona jest działalność gospodarcza rozumiana zgodnie z unijnym prawem konkurencji, wysokość dotacji jest pomniejszana proporcjonalnie do powierzchni zajmowanej na prowadzenie działalności gospodarczej. W przypadku, gdy działalność gospodarcza jest prowadzona na powierzchni całkowitej przekraczającej 30% lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do dofinansowania. We wszystkich poziomach dofinansowania warunkiem otrzymania wsparcia będzie zobowiązanie beneficjenta końcowego, że po zakończeniu realizacji inwestycji w mieszkaniu nie będą zainstalowane żadne źródła ciepła o klasie niższej niż 5 wg normy przenoszącej normę europejską EN 303-5.

Dokumenty do pobrania:

Wzór oświadczenia - format *pdf

Wzór oświadczenia - format *doc