ZMIANY STAWEK OPŁAT ZA ŚMIECI

22 złote od mieszkańca w przypadku, gdy nie posiada on własnego kompostownika i 20,50 zł w przypadku gdy na posesji używany jest kompostownik. To nowa wysokość stawek opłat za śmieci, które od maja będą obowiązywały w Gminie Przechlewo.

ZMIANY STAWEK OPŁAT ZA ŚMIECI

Dotychczasowa stawka, jaką za wywóz i zagospodarowanie odpadów płacili mieszkańcy wynosiła 14 złotych. Nowa stawka jest sporo wyższa, jednak wciąż należy ona do jednej z najniższych w regionie. - W gminach powiatu człuchowskiego, które realizują wywóz odpadów przez firmy zewnętrzne, nasza stawka jest najniższą – mówi Krzysztof Michałowski, Wójt Gminy Przechlewo. Taniej jest tylko w sąsiedniej Rzeczenicy, ale tam gmina sama zajmuje się wywozem odpadów. Na zmianę ceny złożyło się kilka czynników. Pierwszym z nich był wzrost kosztów wywozu opadów. Drugim są rosnące koszty ich utylizacji. Trzecim czynnikiem jest wymagana prawem zmiana częstotliwości odbioru odpadów od mieszkańców. Zgodnie z nowymi przepisami w okresie od kwietnia do końca października odpady niesegregowane i bioodpady należy odbierać nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie z posesji jednorodzinnych oraz raz w tygodniu z posesji wielorodzinnych. W okresie zimowym tego typu odpady muszą być odbierane nie rzadziej niż raz na miesiąc z posesji jednorodzinnych i raz na dwa tygodnie z posesji wielorodzinnych. Bez względu na porę roku - szkło będzie odbierane raz na dwa miesiące z domów jednorodzinnych i raz w miesiącu z domów wielorodzinnych. Tworzywa sztuczne będą obierane z posesji jednorodzinnych raz w miesiącu, a z wielorodzinnych raz na dwa tygodnie. Papier będzie odbierany raz na kwartał z domów jednorodzinnych i raz na dwa miesiące z domów wielorodzinnych. Zmiana wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami nie wymusza złożenia przez właściciela nieruchomości nowej deklaracji. Właściciele nieruchomości zostaną poinformowani o zmianie stawki w formie zawiadomienia.

URZĄD GMINY PRZECHLEWO

W informacji dźwiękowej mówi Krzysztof Michałowski-Wójt Gminy Przechlewo.

 

Nota prawna: Gmina Przechlewo jako właściciel praw autorskich, udziela zgody na nieodpłatne wykorzystanie i publikację tekstów, fotografii i plików dźwiękowych dostępnych na naszej stronie internetowej oraz przesyłanych w załącznikach. Licencja obejmuje wykorzystanie treści i plików w całości lub we fragmentach.