Zgłaszanie pustostanów – komunikat Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów uprzejmie przypomina, że od 1 grudnia 2022 r. wdrożony został System Informacyjny o Dostępie do Usług Stacjonarnego Internetu Szerokopasmowego, który jest dostępny pod adresem internet.gov.pl. Na stronie internet.gov.pl, poza możliwością raportowania informacji o punktach adresowych, w których jest możliwe bądź jest planowane usług transmisji danych zapewniających stacjonarny szerokopasmowy dostęp do Internetu, umożliwia również zgłaszanie pustostanów.

Zgłaszanie pustostanów – komunikat Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Źródło zdjęcia: www.gov.pl

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów uprzejmie przypomina, że od 1 grudnia 2022 r. wdrożony został System Informacyjny o Dostępie do Usług Stacjonarnego Internetu Szerokopasmowego, który jest dostępny pod adresem internet.gov.pl. Na stronie internet.gov.pl, poza możliwością raportowania informacji o punktach adresowych, w których jest możliwe bądź jest planowane usług transmisji danych zapewniających stacjonarny szerokopasmowy dostęp do Internetu, umożliwia również zgłaszanie pustostanów.

Zgłoszenie przez obywateli pustostanów umożliwi prawidłowe zaplanowanie interwencji publicznych na projekty budowy sieci szerokopasmowych dofinansowywanych ze środków Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy oraz Krajowego Planu Odbudowy. Dzięki temu będzie wiadomo, w jakich budynkach nie znajdują się żadni potencjalni użytkownicy końcowi usług dostępu do internetu i w związku z tym nie ma potrzeby zapewniania dla takich budynków możliwości korzystania z tych usług. Zaoszczędzone w ten sposób środki można przeznaczyć na dofinansowanie budowy dostępu do internetu w „najdroższych” lokalizacjach. Informacje o pustostanach nie są publicznie dostępne na stronie internet.gov.pl – będą widoczne jedynie dla ministra właściwego ds. informatyzacji, Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej oraz przedsiębiorców telekomunikacyjnych planujących budowę sieci szerokopasmowych.

Z uwagi na zaplanowane ogłoszenie konkursów na budowę sieci szerokopasmowych w najbliższych miesiącach Kancelaria prosi o zgłaszanie pustostanów w możliwie jak najszybszym terminie. Jednocześnie dziękuje tym z Państwa, którzy już dokonali takich zgłoszeń.

Z wyrazami szacunku – Janusz Cieszyński, Sekretarz Stanu.

Pismo Kancelarii Prezesa Rady Ministrów