Zarządzenie Nr 531/2021 Wójta Gminy Przechlewo w sprawie przeznaczenia do użyczenia części nieruchomości