Zarządzenie Nr 526/2021 Wójta Gminy Przechlewo w sprawie przeznaczenia nieruchomości do zbycia