Zarządzenie Nr 523/2021 Wójta Gminy Przechlewo w sprawie przeznaczenia nieruchomości do zbycia