Zarządzenie Nr 519/2021 Wójta Gminy Przechlewo w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 466/2021