Zarządzenie Nr 505/2021 Wójta Gminy Przechlewo w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gruntowych