Zarządzenie Nr 464/2021 Wójta Gminy Przechlewo w sprawie przeznaczenia nieruchomości do zbycia w trybie przetargu