Zarządzenie Nr 458/2021 Wójta Gminy Przechlewo z 4 maja 2021 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości w trybie bezprzetargowym