Zarządzenie Nr 444/2021 Wójta Gminy z dnia 7 kwietnia 2021 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości w trybie przetargu