Zarządzenie Nr 428 Wójta Gminy Przechlewo w sprawie zbycia nieruchomości w trybie przetargu