Zarządzenie Nr 427 Wójta Gminy Przechlewo w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości gruntowej w trybie przetargu