Zarządzenie Nr 426 Wójta Gminy Przechlewo w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej