Zarządzenie Nr 420/2021 w sprawie przeznaczenia nieruchomości do zbycia w trybie przetargu