XV edycja konkursu „Działajmy Razem”

Rusza XV edycja konkursu „Działajmy Razem”. W ramach konkursu nagrodzone będą projekty realizowane przez organizacje lokalne (formalne i nieformalne) mające swoją siedzibę w gminach, których Goodvalley Polska ma swoje zakłady. Realizacja projektów do 30 listopada 2023 roku. W XV edycji konkursu wyodrębniono dwa rodzaje dofinansowania:

XV edycja konkursu „Działajmy Razem”

Rusza XV edycja konkursu „Działajmy Razem”. W ramach konkursu nagrodzone będą projekty realizowane przez organizacje lokalne (formalne i nieformalne) mające swoją siedzibę w gminach, których Goodvalley Polska ma swoje zakłady. Realizacja projektów do 30 listopada 2023 roku. W XV edycji konkursu wyodrębniono dwa rodzaje dofinansowania:

  • Działajmy Razem 5000 – najlepsze 3 projekty zostaną nagrodzone dotacjami na ich realizację w wysokości 5.000,00 złotych.
  • Działajmy Razem 1500 – najlepsze 2 projekty zostaną nagrodzone dotacjami na ich realizację w wysokości 1.500,00 złotych.

W przypadku braku zgłoszeń projektów w kwotach 1500 zł, Organizator konkursu zastrzega połączenie dwóch mniejszych dotacji i utworzenie jednego projektu, który zostanie nagrodzony kwota 3.000,00 złotych. Zgłoszenie odbywa się poprzez wypełnienie formularza.

Wniosek należy przesłać do 30 kwietnia 2023 r. pocztą tradycyjną (decyduje data stempla pocztowego): Goodvalley, ul. Dworcowa 25, 77 – 320 Przechlewo, z dopiskiem „Działajmy Razem” lub elektroniczną na: elzbieta.guentzel@goodvalley.com. Do dnia 31 maja 2023 r. nastąpi rozstrzygniecie konkursu, informacja o wynikach. Dodatkowych informacji na temat konkursu udziela: Elżbieta Guentzel, elzbieta.guentzel@goodvalley.com.

Regulamin XV edycji konkursu "Działajmy Razem"

Formularz wniosku o dotację XV edycja konkursu "Działajmy Razem" (*doc)

Formularz wniosku o dotację XV edycja konkursu "Działajmy Razem" (*pdf)