Wykaz nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Pruszczu Gdańskim podaje do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży.

Wykaz nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Pruszczu Gdańskim podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości rolnej wchodzącej w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży położonej na terenie gminy Przechlewo, pochodzącej po zlikwidowanym Państwowym Gospodarstwie Rolnym w Przechlewie Przedmiotem wykazu jest nieruchomość rolna niezabudowana, położona w gminie Przechlewo, oznaczona w ewidencji gruntów obrębu Rudniki jako działka nr 238 o pow. 0,14 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Człuchowie prowadzona jest księga wieczysta nr SL1Z/00021908/2 w tym: grunty orne - RVI – 0,14 ha.

Pobierz wykaz nieruchomości rolnej wchodzącej w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży na terenie gminy Przechlewo

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Pruszczu Gdańskim podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości wchodzącej w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży położonej na terenie gminy Przechlewo. Nieruchomość pochodzi ze zlikwidowanego Państwowego Funduszu Ziemi w Przechlewie. Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w gminie Przechlewo, oznaczona w ewidencji gruntów obrębu 0011 Rudniki jako działka nr: 157 o pow. 0,41 ha w tym: RV – 0,41 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Człuchowie Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych w Człuchowie prowadzona jest księga wieczysta o nr SL1Z/00004060/0.

Pobierz wykaz nieruchomości wchodzącej w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży położonej na terenie gminy Przechlewo