Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR

Ważna informacja dla osób, które skorzystały ze wsparcia w programie: „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”. Przypominamy, że zgodnie z zawartą umową każdy rodzic/opiekun prawny ucznia lub pełnoletni uczeń, który otrzymał wsparcie w postaci laptopa/komputera, zobowiązany jest do składania przez okres 2 lat od daty zakończenia projektu, na każde wezwanie, oświadczenia o utrzymaniu efektów projektu. Dokument należy dostarczyć do Urzędu Gminy Przechlewo, pokój nr 19, w terminie do 31.05.2023 r.

Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR

Ważna informacja dla osób, które skorzystały ze wsparcia w programie: „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”. Przypominamy, że zgodnie z zawartą umową każdy rodzic/opiekun prawny ucznia lub pełnoletni uczeń, który otrzymał wsparcie w postaci laptopa/komputera, zobowiązany jest do składania przez okres 2 lat od daty zakończenia projektu, na każde wezwanie, oświadczenia o utrzymaniu efektów projektu. Dokument należy dostarczyć do Urzędu Gminy Przechlewo, pokój nr 19, w terminie do 31.05.2023 r. Oświadczenie dostępne w linku poniżej:

Procedura monitorowania i utrzymania efektów projektu grantowego „Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” przez Gminę Przechlewo