Wójt Gminy Przechlewo informuje, iż wnioski o oszacowanie szkód można składać wyłącznie drogą elektroniczną poprzez aplikację

W związku z potwierdzeniem przez System Monitoringu Suszy Rolniczej w czwartym okresie raportowania tj. od 21 kwietnia do 30 czerwca 2021 r. zagrożenie wystąpienia suszy rolniczej na terenie Gminy Przechlewo TERYT: 2203062, na kategorii gleby I, wśród upraw zboża ozime, zboża jare, rzepak i rzepik oraz krzewy owocowe.

Wójt Gminy Przechlewo informuje, iż wnioski o oszacowanie szkód można składać wyłącznie drogą elektroniczną poprzez aplikację

Źródło fot.: www.pixabay.com

W związku z potwierdzeniem przez System Monitoringu Suszy Rolniczej w czwartym okresie raportowania tj. od 21 kwietnia do 30 czerwca 2021 r. zagrożenie wystąpienia suszy rolniczej na terenie Gminy Przechlewo TERYT: 2203062, na kategorii gleby I, wśród upraw zboża ozime, zboża jare, rzepak i rzepik oraz krzewy owocowe. Wójt Gminy Przechlewo informuje, iż wnioski o oszacowanie szkód można składać wyłącznie drogą elektroniczną poprzez aplikację:

https://aplikacje.gov.pl/app/susza/

Za pomocą tej aplikacji producent rolny, korzystając z własnego Profilu Zaufanego, określa zakres i stopień strat spowodowanych przez suszę w uprawach rolnych w swoim gospodarstwie rolnym. Wprowadzane przez producenta rolnego dane są automatycznie weryfikowane przez aplikację z danymi:

  • Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie upraw rolnych zgłoszonych do wniosku o dopłaty bezpośrednie oraz danymi zawartymi w Systemie Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt;
  • Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach w zakresie zasięgu i zakresu  suszy wynikającego z Systemu  Monitoringu Suszy Rolniczej.

W aplikacji wygenerowany zostanie automatycznie protokół  oszacowania szkód powstałych w wyniku suszy, jeżeli  szkody wynoszą powyżej 30%  średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym z ostatnich trzech lat poprzedzających rok, w którym wystąpiła susza. Średnia roczna  produkcja rolna  jest ustalana  na podstawie danych Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w Warszawie  pochodzących z  Systemu Zbierania Danych Rachunkowych (FADN).           

Producent rolny będzie miał prawo do kilkukrotnego uzupełniania strat w poszczególnych uprawach w miarę ich obejmowania suszą wskazywaną przez System Monitoringu Suszy Rolniczej – do  momentu potwierdzenia ostatniego zgłoszenia poprzez podpisanie wniosku  Profilem Zaufanym. Podpisanie wniosku uruchamia proces generowania protokołu strat w gospodarstwie rolnym przekazywanym do zatwierdzenia przez Wojewodę i uniemożliwia dokonywanie dalszych zgłoszeń.     

Każdy producent rolny może otrzymać w danym roku jeden protokół oszacowania szkód w gospodarstwie rolnym spowodowanych przez suszę.           

UWAGA! ABY MÓC SKORZYSTAĆ Z APLIKACJI KONIECZNE JEST POSIADANIE PROFILU ZAUFANEGO.       

Instrukcja wypełniania wniosku do pobrania w załączeniu. Należy na bieżąco śledzić stronę http://www.susza.iung.pulawy.pl/, w celu weryfikacji czy Państwa uprawy są objęte suszą, gdyż raporty ulegają ciągłej aktualizacji.

Pobierz instrukcję do aplikacji