Trwają pracę nad stworzeniem ważnej strategii

W czwartek 21 lipca w Tuchomiu odbyło się spotkanie grupy roboczej Partnerstwa Obszaru Funkcjonalnego Środkowe Pomorze. W ramach projektu „Centrum Wsparcia Doradczego Plus” samorządowcy w nim zrzeszeni opracowują ważne w jego rozwoju dokumenty. Przypomnijmy że w skład partnerstwa wchodzą gminy: Miastko, Kępice, Czarne, Kołczygłowy, Trzebielino, Tuchomie, Koczała, Rzeczenica i Przechlewo.

Trwają pracę nad stworzeniem ważnej strategii

W czwartek 21 lipca w Tuchomiu odbyło się spotkanie grupy roboczej Partnerstwa Obszaru Funkcjonalnego Środkowe Pomorze. W ramach projektu „Centrum Wsparcia  Doradczego Plus” samorządowcy w nim zrzeszeni  opracowują ważne w jego rozwoju dokumenty.  Przypomnijmy że w skład partnerstwa wchodzą gminy: Miastko, Kępice, Czarne, Kołczygłowy, Trzebielino, Tuchomie, Koczała, Rzeczenica i Przechlewo.
– Podczas czwartkowego spotkania omawialiśmy wyniki przeprowadzonych wśród lokalnych liderów i mieszkańców badań ankietowych. Wyniki pozwolą nam na zidentyfikowanie najważniejszych potrzeb naszych mieszkańców i wyznaczenie kierunków przyszłych działań partnerstwa – mówi koordynator grupy roboczej Karolina Brzezińska – Ugorek.
Badanie ankietowe cieszyło się sporym zainteresowaniem mieszkańców gmin należących do obszaru, łącznie wypełnionych zostało ok. 500 ankiet. Większość ankietowanych przyznała, ze obszar Partnerstwa jest dobrym miejscem do życia i rozwoju, posiadającym duży potencjał turystyczny, który mieszkańcy cenią przede wszystkim za jakość i czystość środowiska naturalnego. Zmiany są jednak konieczne w obszarze rynku pracy oraz komunikacji z innymi ośrodkami miejskimi. Szczegółowa analiza badań pojawi się w opracowanej strategii rozwoju Partnerstwa.
– Współpraca samorządów, na zasadzie sformalizowanych partnerstw, jest szczególnie pożądana w kontekście możliwości finansowania ważnych przedsięwzięć – mówi Jakub Jaźwiec ekspert Związku Miast Polskich, współpracujący z Partnerstwem przy tworzeniu dokumentów strategicznych.

Zobacz raporty z przeprowadzonych badań:

Badanie liderów raport

Badanie mieszkańców raport