Stypendium szkolne na rok szkiolny 2021/2022

Wójt Gminy Przechlewo informuje, że od dnia 16 sierpnia 2021 roku w Centrum Usług Wspólnych Gminy Przechlewo, ulica Młyńska 2/5 w Przechlewie wydawane będą wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2021/2022.

Stypendium szkolne na rok szkiolny 2021/2022

Wnioski należy składać do 15 września 2021 r.
Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 528,00 zł., a dla osoby samotnie gospodarującej 701,00., natomiast od dnia 01 stycznia 2022 roku odpowiednio 600 zł i 776 zł.        

 

Więcej informacji

(ws)