Stypendia Wójta Gminy Przechlewo dla najzdolniejszych uczniów rozdane!

Stypendia dla młodych uczniów i sportowców już zostały przyznane. Wyróżnieni otrzymali jednorazowe stypendia pieniężne. Łącznie 16 młodych ludzi otrzymało wsparcie finansowe. Oficjalne wręczenie stypendium nastąpiło w Gminnej Bibliotece i Centrum Kultury w Przechlewie, a wręczenia dokonał Wójt Gminy Przechlewo – Krzysztof Michałowski.

Stypendia Wójta Gminy Przechlewo dla najzdolniejszych uczniów rozdane!

Stypendia dla młodych uczniów i sportowców już zostały przyznane. Wyróżnieni otrzymali jednorazowe stypendia pieniężne. Łącznie 16 młodych ludzi otrzymało wsparcie finansowe. Oficjalne wręczenie stypendium nastąpiło w Gminnej Bibliotece i Centrum Kultury w Przechlewie, a wręczenia dokonał Wójt Gminy Przechlewo – Krzysztof Michałowski. W gronie laureatów znaleźli się bardzo utalentowani uczniowie w tym m.in. uczniowie z wysokimi wynikami w nauce i sportowcy. Stypendia za wyniki w nauce otrzymał jeden uczeń, natomiast stypendium sportowe szesnaścioro uczniów. To zdecydowanie najzdolniejsza grupa młodych ludzi w naszej gminie, która z pewnością stanowi autorytet dla swoich rówieśników. Stypendyści wykazali się osiągnięciami w najróżniejszych dziedzinach, wysokimi wynikami w nauce oraz aktywnością. Wsparcie finansowe dla młodych zdolnych osób z pewnością będzie pomocne w trakcie nauki oraz w procesie rozwijania swoich zainteresowań. Składamy serdeczne gratulacje!