Spisz się, jeśli nie chcesz zapłacić grzywny!

Wojewódzkie urzędy statystyczne skierowały blisko 80 zawiadomień na policję za odmowę udziału w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań. Tym osobom grozi grzywna w wysokości do nawet 5 tysięcy złotych. "Urzędy przygotowują na bieżąco kolejne wnioski do przekazania policji" - poinformowała Karolina Banaszek, rzeczniczka prasowa prezesa GUS.

Spisz się, jeśli nie chcesz zapłacić grzywny!

Wojewódzkie urzędy statystyczne skierowały blisko 80 zawiadomień na policję za odmowę udziału w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań. Tym osobom grozi grzywna w wysokości do nawet 5 tysięcy złotych. "Urzędy przygotowują na bieżąco kolejne wnioski do przekazania policji" - poinformowała Karolina Banaszek, rzeczniczka prasowa prezesa GUS.

Udział w spisie powszechnym jest obowiązkowy na podstawie ustawy o statystyce publicznej. Odmowa wzięcia w nim udziału wiąże się z karą w wysokości do 5 tys. zł, zaś podanie nieprawdziwych informacji grozi karą do dwóch lat pozbawienia wolności.

Spis powszechny - kary

Jak wyjaśniła rzeczniczka prasowa prezesa GUS, "w przypadku gdy respondent definitywnie odmawia realizacji obowiązku spisowego, urzędy statystyczne w województwach przygotowują odpowiednie wnioski i składają zawiadomienie o popełnieniu wykroczenia na policję".

"Dotychczas złożonych zostało blisko 80 wniosków. Urzędy przygotowują na bieżąco kolejne wnioski do przekazania policji. Obowiązek udziału w spisie wynika z ustawy o statystyce publicznej, a za odmowę udziału w badaniu zapis ustawy wskazuje karę grzywny" – przypomniała Karolina Banaszek.

Jakim prawem?

Obowiązek spisowy jest zapisany w ustawie o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (art. 3). Zgodnie zaś z ustawą o statystyce publicznej „Kto wbrew obowiązkowi odmawia wykonania obowiązku statystycznego albo udzielenia informacji w spisie powszechnym lub innym badaniu statystycznym, podlega grzywnie” (art. 57).

Z osobami, które nie spisały się przez Internet lub telefon, skontaktuje się rachmistrz spisowy. Jeśli w trakcie rozmowy z rachmistrzem będziemy na różne sposoby unikać udziału w spisie, jest to równoznaczne z odmową, co może skutkować przekazaniem do organów ścigania zawiadomienia o niedopełnieniu obowiązku ustawowego i wszczęciem postępowania. Podstawą do takiego działania jest zapis z art. 17a ustawy narodowym spisie powszechnym: „Osoba fizyczna objęta spisem powszechnym nie może odmówić przekazania danych w ramach spisu powszechnego z zastosowaniem metody wywiadu bezpośredniego lub metody wywiadu telefonicznego”.

Skąd kwota 5 tys. złotych możliwej grzywny? W Kodeksie wykroczeń znajdujemy zapis: „Grzywnę wymierza się w wysokości od 20 do 5000 złotych” (art. 24).

Wszystko jest zatem precyzyjnie uregulowane i nie ma podstaw do kwestionowania zarówno obowiązku spisowego, jak i karania za unikanie spisu.

Chcesz uniknąć grzywny?

Po prostu spisz się! W dowolny sposób – najlepiej od razu przez Internet na stronie https://spis.gov.pl/, w punkcie spisowym w Urzędzie Gminy/Miasta lub przez infolinię spisową pod numerem 22 279 99 99. Nie odmawiaj rozmowy z rachmistrzem. Skontaktuje się on z Tobą osobiście lub zadzwoni, a na wyświetlaczu telefonu pojawi się numer 22 828 88 88 lub numer infolinii spisowej. Pamiętaj, że Rachmistrz chce Ci pomóc w spisie! Jeśli jesteś w danej chwili zajęty i nie masz czasu, ustal inny możliwie szybki termin rozmowy.