Rekrutacja do Przedszkola im. Kubusia Puchatka

Od 1 lutego do 28 lutego 2021 r. trwa rekrutacja dzieci do przedszkola na rok szkolny 2021/2022. Rodzice składają wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola Obowiązek przedszkolny mają dzieci urodzone w roku 2015.

Rekrutacja do Przedszkola im. Kubusia Puchatka

Rodzice dzieci już uczęszczających do przedszkola od 25 stycznia do 29 stycznia 2021 r. składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego. Deklaracja i wniosek do pobrania na stronie internetowej przedszkola www.przedszkole.przechlewo.pl lub w sekretariacie przedszkola. Wypełniony wniosek lub deklarację składamy w sekretariacie przedszkola.