Przebudowa drogi na działce nr 671 w miejscowości Przechlewo