Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Power 2014 - 2020

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój POWER 2014-2020

Szanowni Państwo,
w związku z planowanym wdrożeniem nowego Systemu w zakresie świadczenia usług publicznych, zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie poniższej ankiety. Wyniki posłużą do rzetelnej analizy i dostarczą niezbędnych danych w zakresie oczekiwań mieszkańców naszej Gminy.

W ramach projektu "Pomorscy Partnerzy w e-Rozwoju" nasza Gmina przygotowuje dla mieszkańców system, dzięki któremu będą mogli Państwo uzyskać przez Internet dostęp do informacji o naliczonych podatkach i opłatach, sprawdzić aktualny stan zobowiązań i dokonać ich płatności. System umożliwi przesyłanie dokumentów i wniosków do Urzędu, dzięki temu sprawy będą mogli Państwo załatwiać w dogodnym dla siebie czasie, 24 godziny na dobę, bez wychodzenia z domu. Korzystanie z serwisu będzie bezpłatne i dostępne dla wszystkich, aby móc w pełni korzystać z jego funkcjonalności niezbędne będzie założenie bezpłatnego Profilu Zaufanego, czyli podpisu elektronicznego, który zastępuje podpis tradycyjny.
Dziękujemy za Państwa rzetelność i cierpliwość przy wypełnieniu ankiety, wierzymy, że dzięki Państwa wkładowi System będzie spełniał wszystkie oczekiwania.

Projekt "Pomorscy Partnerzy w e-Rozwoju" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Ankieta przedwdrożeniowa


„POMORSCY PARTNERZY W E-ROZWOJU”

 Gmina Przechlewo w partnerstwie z 21 partnerami realizuje projekt o numerze: POWR.02.18.00-00-0005/17 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.

Celem projektu zaproponowanego przez wnioskodawcę Certes Sp. z o.o. i partnerskie JST: Powiat Człuchowski, Powiat Wejherowski, Powiat Chojnicki, Powiat Starogardzki, Powiat Tczewski, Powiat Nowodworski, Powiat Malborski, Powiat Sztumski, Powiat Kartuski, Powiat Kościerski, Gmina Szemud, Gmina Ostaszewo, Gmina Przechlewo, Gmina Miasto Pelplin, Gmina Miasto Dzierzgoń, Gmina Mikołajki Pomorskie, Gmina Stary Targ, Gmina Smętowo Graniczne, Gmina Zblewo, Gmina Ryjewo, Gmina Stare Pole jest wzrost jakości i dostępności usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej w 22 ww. JST oraz monitorowanie procesu ich świadczenia poprzez wdrażanie w JST rozwiązań poprawiających efektywność zarządzania usługami dziedzinowymi w obszarze podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami w okresie 01.11.2017 - 30.06.2020 r.

TERMIN REALIZACJI PROJEKTU:

01.11.2017 – 30.06.2020 r.

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU:

Wartość projektu: 3 917 305,57 zł w tym wkład w postaci wynagrodzeń uczestników projektu będących pracownikami Partnerów w kwocie: 616 224,00 zł

WARTOŚĆ PROJEKTU DLA GMINY PRZECHLEWO:

Wartość projektu dla Gminy Przechlewo: 213.33,36 zł

Wnioskowane dofinansowanie dla Gminy Przechlewo: 186.538,36 zł

Wkład własny gminy: nie finansowy w postaci wynagrodzeń pracowników: ok. 26.792,00 zł

CELE PROJEKTU:

Projekt przyczyni się do osiągnięcia odpowiednich celów POWER PI 11 i cel szczegółowy 4 (doskonalenie jakości oraz monitorowanie procesu świadczenia usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej) poprzez:

 -  wdrożenie systemu umożliwiającego elektronizację procesu  obsługi podatkowej oraz  zautomatyzowania rozliczeń i poprawę dostępności do informacji o sposobie załatwienia i przebiegu sprawy;

-  podniesienie kompetencji kadr JST (350 os w tym 245K i 105 M) przez szkolenia z obszarów

       - podatków i opłat lokalnych (w zakresie m.in. bsługi podatkowej, stosowania narzędzi   elektronicznych, obsługi klienta, orzecznictwa w procesie świadczenia e-usług w obszarach podatków, opłat lokalnych);

      - zarządzania nieruchomościami (w zakresie rzecznictwa);

 - wdrożenie rozwiązań w JST poprawiających dostęp do usług administracyjnych oraz informacji o lokalach użytkowych i nieruchomościach gruntowych przeznaczonych pod inwestycję w postaci platformy online;

- elektronizację procesu świadczenia usług przez nowe e-usługi w obszarze podatków i nieruchomości.

 Więcej informacji na stronie: http://szkolenia.certes.pl/pozyskiwanie-funduszy-unijnych/projekt-pt-pomorscy-partnerzy-w-e-rozwoju/