PODZIĘKOWANIE

"Czasem wdzięczność trudno jest ubrać w słowa… Wtedy proste-"dziękujemy"- zawiera wszystko co chcemy wyrazić”

PODZIĘKOWANIE

Sadam serdeczne podziękowania za organizację Dożynek Gminnych w dniu 11 września 2021r.

Szczególne podziękowania składam Rolnikom i ich Rodzinom za ciężką pracę i troskę o chleb codzienny.

Słowa podziękowania kieruję do Księdza Proboszcza Krzysztofa Jakubka. Dziękuję czcigodnemu Księdzu za odprawienie dziękczynnej Eucharystii, poświęcenie wieńców i modlitwę. Dziękuję pocztom sztandarowym oraz wszystkim osobom, które nadały liturgii tak uroczysty charakter. Słowa podziękowań kieruję do Starostów naszych Dożynek Pani Joanny Majer i Pana Wojciecha Gasińskiego.

Podziękowania kieruję do Sołectw za udział w uroczystościach dożynkowych, a szczególnie do sołectwa Sąpolno, Pawłówko, Żołna, Przechlewo, Lisewo i Topole - za wkład pracy, trud i zaangażowanie w przygotowanie wieńców dożynkowych. Dziękuję wszystkim, którzy z zaangażowaniem włączyli się w przygotowanie barwnego korowodu dożynkowego. Za bezpieczeństwo i porządek podczas przemarszu korowodu dziękuję Ochotniczej Straży Pożarnej w Przechlewie oraz Policji. Dziękuję mieszkańcom Przechlewa oraz Sołectwu Pawłówko za przygotowanie pięknych instalacji dożynkowych.

Dziękuję sołectwom ( Pakotulsko, Dąbrowa, Pawłówko, Przechlewo) za udział w Turnieju Sołectw, a Kołom Gospodyń Wiejskich z Pawłówka, Dąbrowy, Nowej Wsi za przygotowanie stoisk.

Dziękuję Państwu Radnym, Sołtysom, zaproszonym gościom oraz wszystkim mieszkańcom naszej Gminy za włączenie się we wspólne świętowanie rolniczego święta.

Szczególne podziękowania kieruję do Pani Elżbiety Baran – Dyrektora Gminnej Biblioteki i Centrum Kultury w Przechlewie za organizację tegorocznego Święta Plonów. Dziękuję pracownikom Gminnej Biblioteki i Centrum Kultury w Przechlewie, Zakładu Gospodarki Komunalnej w Przechlewie, Ośrodka Sportu i Rekreacji w Przechlewie, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przechlewie,Środowiskowego Domu Samopomocy, szkół i przedszkola, Klubu Seniora oraz Urzędu Gminy w Przechlewie. Dziękuję za kultywowanie pięknych tradycji i obyczajów kulturowych, które pięknie jednoczą nas wszystkich w naszej lokalnej społeczności.

Wszystkim tym, którzy choćby w najmniejszym stopniu przyczynili się do uświetnienia tegorocznego Święta Plonów jeszcze raz serdecznie dziękuję.


 

Wójt Gminy Przechlewo

Krzysztof Michałowski