Podłączenie budynku Urzędu Gminy do sieci co kotłowni osiedlowej w Przechlewie