Partnerstwo Pomorza Środkowego - 9 gmin we wspólnej sprawie

W dniu 28 października 2022 roku w Czarnem przedstawiciele 9 gmin Partnerstwa Obszaru Funkcjonalnego Środkowe Pomorze spotkali się by przedstawić i zaakceptować raport diagnostyczny.

Partnerstwo Pomorza Środkowego - 9 gmin we wspólnej sprawie

W dniu 28 października 2022 roku w Czarnem przedstawiciele 9 gmin Partnerstwa Obszaru Funkcjonalnego Środkowe Pomorze spotkali się by przedstawić i zaakceptować raport diagnostyczny.

Porozumienie ma na celu stworzenie spójnej strategii działania dążącej do rozwiązania problemów wspólnych dla całego obszaru, który tworzą gminy Czarne, Kępice, Miastko, Kołczygłowy, Koczała, Przechlewo, Rzeczenica, Trzebielino i Tuchomie, położone w zachodniej części województwa. Gminy te charakteryzują się podobnymi uwarunkowaniami i problemami.

Pod opieką doradców ze Związku Miast Polskich partnerstwo przygotowało raport, w którym przedstawia charakterystykę obszaru i diagnozuje najważniejsze problemy. Samorządowcy i pracownicy urzędów odbyli aż 36 spotkań, podczas których docierali się, tworzyli charakterystykę wyznaczonego obszaru, a także uczyli się, jak prowadzić owocną współpracę.

- Obszar został wyznaczony za pomocą różnego rodzaju wskaźników danych i analiz i zaproponowany jako pewien teren o podobnych problemach i wyzwaniach. Samorządy uznały, że faktycznie jest dużo wątków, które ich łączą i które powinni i mogą robić razem, jest to dla nich jakaś szansa – mówi Jakub Jaźwiec, doradca ze Związku Miast Polskich koordynujący działania.

Obszar partnerstwa jako całość został scharakteryzowany jako region o dużym potencjale przyrodniczym i turystycznym, jednak o wielu trudnościach wynikających z zawiłości historycznych i uwarunkowań geograficznych. Wszystkie gminy zmagają się z takimi trudnościami, jak wykluczenie komunikacyjne, brak dostępu do usług specjalistycznych (np. medycznych) i edukacji wyższej, czy niedobór atrakcyjnych ofert pracy dla młodych ludzi. Wszystko to sprawia, że mieszkańców ubywa, a część potencjału zostaje niezagospodarowana. Szczegóły diagnozy znajdują się w załączonych plikach.

Następnym krokiem będzie scharakteryzowanie i opracowanie konkretnych celów, działań i projektów. Partnerstwo będzie mogło się starać o fundusze na ich realizację pochodzące przede wszystkim ze źródeł regionalnych przy udziale ministerstwa i urzędu marszałkowskiego. Kluczowa jest wspólna strategia oraz zgoda wśród członków partnerstwa.

MATERIAŁY DO POBRANIA:

Raport diagnostyczny

Załącznik Nr 1 - Badanie mieszkańców

Załącznik Nr 2 - Badanie liderów

Załącznik Nr 3 - Badanie młodzieży

Załącznik Nr 4 - Ankieta przedsiębiorczość

Załącznik Nr 5 - Ankieta instytucjonalna

Raport diagnostyczny synteza

Artykuł pochodzi ze strony:   czluchow.naszemiasto.pl