Otwarty nabór wniosków w Konkursie Grantowym Cyfrowa Gmina - wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - "Granty PPGR"

Gmina Przechlewo ogłasza otwarty nabór wniosków w Konkursie Grantowym Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - "Granty PPGR" Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Otwarty nabór wniosków w Konkursie Grantowym Cyfrowa Gmina - wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym -

W ramach programu wsparcie uzyskają rodziny popegeerowskie z dziećmi* po
złożeniu oświadczenia w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.
*Dziecko wskazane w oświadczeniu jest członkiem rodziny - krewnym w linii prostej,
z rodzicami, dziadkami, pradziadkami / opiekunami prawnymi.
Dofinansowanie będzie można otrzymać na:

  • sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami (w przypadku zakupu komputera powyżej 3.5 tys. zł oraz tabletu powyżej 1,5 tys. zł niezbędne będzie uzasadnienie przez Wnioskodawcę wysokości kosztów zakupów takiego sprzętu);
  • ubezpieczenie zakupionego sprzętu komputerowego;
  • usługę zapewniającą dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym w ramach projektu, w przypadku gdy opiekun prawny w oświadczeniu wskaże na brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu.

Zaktualizowane załączniki:

Wnioski złożone na starych drukach nie muszą być wymienione.

(ws)