Ogłoszenie Wójta Gminy Przechlewo o naborze na członków komisji konkursowej w konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2021 r.