Ogłoszenie Wójta Gminy Przechlewo o III otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2021 roku