OGŁOSZENIE

Zakład Gospodarki Komunalnej w Przechlewie informuje, że dnia 17.05.2021 r. od godz. 21.30 do 18.05.2021 r. do godz. 1.00 nastąpi przerwa w dostawie wody w m. Przechlewo, Dąbrowa i Zdrójki. Powyższe spowodowane jest koniecznością przeprowadzenia prac remontowych w hydroforni Przechlewo.

OGŁOSZENIE