Nowe nazwy ulic w Przechlewie i Sąpolnie

12 kolejnych ulic w gminie Przechlewo zyskało swoje nazwy. 9 nazw nadano ulicom w Przechlewie, a 3 nowo nazwane ulice, to trakty położone w Sąpolnie. W tej miejscowości są to pierwsze ulice posiadające swoje nazwy. Nowe ulice w Przechlewie to: Kasztanowa, Jabłoniowa, Wiśniowa, Czereśniowa, Leśna, Morelowa, Brzoskwiniowa, Krótka i Średnia.

Nowe nazwy ulic w Przechlewie i Sąpolnie

12 kolejnych ulic w gminie Przechlewo zyskało swoje nazwy. 9 nazw nadano ulicom w Przechlewie, a 3 nowo nazwane ulice, to trakty położone w Sąpolnie. W tej miejscowości są to pierwsze ulice posiadające swoje nazwy. Nowe ulice w Przechlewie to: Kasztanowa, Jabłoniowa, Wiśniowa, Czereśniowa, Leśna, Morelowa, Brzoskwiniowa, Krótka i Średnia. Są to odcinki położone między innymi w obszarze pomiędzy budynkiem GOPS, a Osiedlem Juźkowa. W Sąpolnie dotąd nie było nazw ulic. Stosowano tam jedynie numerację porządkową. Intensywna rozbudowa miejscowości wymusiła jednak nadanie nazw drogom w północnej części miejscowości. Nowe ulice to: Polna, Wiśniowa i Spacerowa. - Nadanie nazw ulicom reguluje nie tylko kwestie adresowe, ale ułatwia orientację w terenie i przede wszystkim identyfikację miejsc służbom ratowniczym wzywanym pod wskazany adres. To znacznie ułatwia dotarcie do konkretnych domów, przy ciągle rozwijającym się ciągle budownictwie mieszkaniowym w naszej gminie – mówi Dariusz Szopiński z Urzędu Gminy Przechlewo. Właściciele nieruchomości posiadający swoje posesje przy ulicach z nowymi nazwami, otrzymają niebawem stosowe zawiadomienia z Urzędu Gminy. Ich obowiązkiem jest umieszczenie w widocznym miejscu numeru porządkowego swojej nieruchomości. Jest to ważne nie tylko dla celów doręczania korespondencji, ale przede wszystkim dla służb ratowniczych, które muszą sprawnie odnaleźć właściwy adres.

Zmiany nazw ulic - co trzeba, a czego nie trzeba aktualizować?

- W związku z nadaniem nazw ulicom nie ma obowiązku wymiany dowodów osobistych, praw jazdy oraz paszportów. Wymienić powinno się dowód rejestracyjny pojazdu. Takie formalności należy załatwiać w wydziale komunikacji Starostwa Powiatowego w Człuchowie.

- Osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej są obowiązane dokonać aktualizacji danych w Urzędzie Skarbowym przy składaniu kolejnego zeznania podatkowego PIT. Można to również zrobić wcześniej, składając formularz aktualizacyjny ZAP3(5).

- Przedsiębiorca (osoba prowadząca działalność gospodarczą) ma obowiązek zaktualizować adres poprzez złożenie wniosku CEIDG-1 w Urzędzie Skarbowym lub w dowolnym urzędzie gminy. Informacja ta jest przekazywana automatycznie do Urzędu Skarbowego, Urzędu Statystycznego i ZUS. 

- Osoby pobierające świadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych powinny zgłosić zmianę danych adresowych w ZUS.

- O zmianie adresu należy powiadomić instytucje takie jak: banki, dostawcy energii elektrycznej, dostawcy gazu, dostawcy usług telekomunikacyjnych, telewizyjnych i internetowych, agencje ubezpieczeniowe, fundusze emerytalne, zakłady pracy, przychodnie lekarskie, szkoły, przedszkola i inne. Należy to zrobić poprzez wypełnienie i złożenie stosownego formularza aktualizacji danych osobowych udostępnionego przez dany podmiot, a w przypadku braku formularza – w formie pisemnej.

- W zakresie podatków i opłat gminnych, Urząd Gminy naniesie zmiany adresowe automatycznie.

W informacji dźwiękowej mówi - Dariusz Szopiński z Urzędu Gminy Przechlewo

Wykaz ulic w Gminie Przechlewo - Google Maps

Nota prawna: Gmina Przechlewo jako właściciel praw autorskich, udziela zgody na nieodpłatne wykorzystanie i publikację tekstów, fotografii i plików dźwiękowych dostępnych na naszej stronie internetowej oraz przesyłanych w załącznikach. Licencja obejmuje wykorzystanie treści i plików w całości lub we fragmentach.