Najlepsze życzenia dla mieszkanek wsi z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet Wiejskich!

Dziś mamy wspaniale święto Międzynarodowy Dzień Kobiet Wiejskich. Święto to obchodzone jest na całym świecie właśnie 15 października. Zapoczątkowane zostało z inicjatywy Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych, które dostrzegło kluczową rolę i wkład kobiet wiejskich w budowaniu lokalnych społeczności, zwiększeniu bezpieczeństwa żywności czy walce z ubóstwem.

Najlepsze życzenia dla mieszkanek wsi z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet Wiejskich!

Dziś mamy wspaniale święto Międzynarodowy Dzień Kobiet Wiejskich. Święto to obchodzone jest na całym świecie właśnie 15 października. Zapoczątkowane zostało z inicjatywy Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych, które dostrzegło kluczową rolę i wkład kobiet wiejskich w budowaniu lokalnych społeczności, zwiększeniu bezpieczeństwa żywności czy walce z ubóstwem.

Z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet Wiejskich składam wszystkim Paniom pracującym i żyjącym na wsi najserdeczniejsze życzenia oraz spełnienia wszystkich marzeń. Życzę Wam aby każdy dzień był przepełniony radością i uśmiechem. Krzysztof Michałowski - Wójt Gminy Przechlewo.