Nabór na rachmistrzów spisowych – Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz.U. poz.1775, z późn.zm.) - zwany dalej NSP 2021, Wójt Gminy Przechlewo – Krzysztof Michałowski - Gminny Komisarz Spisowy w Gminie Przechlewo ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021. NSP 2021 jest przeprowadzany w terminie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 czerwca 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00. Termin składania ofert: od dnia 1 lutego 2021 r. do 9 lutego 2021 r.

Nabór na rachmistrzów spisowych – Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Dokumentu do pobrania:

Ogłoszenie o naborze na rachmistrzów spisowych

Oferta kandydata na stanowisko rachmistrza spisowego

Informacja dot. przetwarzania danych osobowych w celu realizacji naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych