MOBILNY PUNKT INFORMACYJNY FUNDUSZY EUROPEJSKICH W PRZECHLEWIE

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 30 sierpnia 2021 r. (poniedziałek), w godzinach 9.00-11.30, w siedzibie Urzędu Gminy Przechlewo przy ul. Człuchowskiej 26 będzie miał miejsce dyżur specjalisty ds. funduszy europejskich Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Chojnicach.

MOBILNY PUNKT INFORMACYJNY FUNDUSZY EUROPEJSKICH W PRZECHLEWIE

Podczas dyżuru będzie można uzyskać informacje na temat możliwości otrzymania wsparcia oraz zasad realizacji projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej, w tym m.in.:

  • Kursy, szkolenia i dla osób w wieku aktywności zawodowej,

  • instrumenty finansowe dla przedsiębiorstw (preferencyjne pożyczki, poręczenia),

  • wsparcie dla działań na rzecz dzieci i młodzieży w ramach programu „ERASMUS +”,

  • wsparcie z funduszy europejskich na termomodernizację budynków wielorodzinnych,

  • Kwalifikowalność wydatków w ramach projektów finansowanych z Funduszy Europejskich i inne…

Udzielane konsultacje mają charakter bezpłatny.