Jest ekologicznie i czysto … Komunalna Oczyszczalnia Ścieków w Przechlewie – rok po kompleksowej modernizacji

W 2020 roku zakończono kompleksową modernizację Komunalnej Oczyszczalni Ścieków w Przechlewie. Ta niezwykle ważna inwestycja dla lokalnej społeczności kosztowała blisko 12 mln, z których ponad 6 mln pochodziło z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, II oś priorytetowa „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”, Działanie 2.3. „Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach”.

Jest ekologicznie i czysto … Komunalna Oczyszczalnia Ścieków w Przechlewie – rok po kompleksowej modernizacji

W 2020 roku zakończono kompleksową modernizację Komunalnej Oczyszczalni Ścieków w Przechlewie. Ta niezwykle ważna inwestycja dla lokalnej społeczności kosztowała  blisko 12 mln, z których ponad 6 mln pochodziło z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, II oś priorytetowa „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”, Działanie 2.3. „Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach”.

Przebudowa oczyszczalni ścieków w Przechlewie należała do największych i najważniejszych inwestycji wykonanych na terenie gminy w ostatnich latach. Realizacja tego zadania była odpowiedzią na potrzeby mieszkańców. Jej rozbudowa była konieczna, ponieważ dotychczasowa przepustowość oczyszczalni była już mocno ograniczona. Dzięki zmianie technologii oczyszczania ścieków na jej przebudowie zyskało również środowisko, które nie będzie już narażone na degradację. Teraz jest to ultranowoczesny obiekt spełniający najwyższe normy bezpieczeństwa dla środowiska.

Przebudowa oczyszczalni ścieków w Przechlewie trwała 2,5 roku. W ramach zrealizowanego projektu, wyeksploatowane obiekty i urządzenia o niskiej sprawności, zastąpione zostały nowoczesnymi i wydajniejszymi w eksploatacji. Inwestycja objęła wszystkie ciągi technologiczne w części mechanicznej, biologicznej oraz części osadowej. Przebudowano istniejące obiekty jak również dobudowano nowe m.in. osadniki wtórne oraz zbiornik retencyjny, celem uśrednienia przepływu ścieków, a tym samym umożliwiono regulowanie procesem oczyszczania i wysokoefektywną pracą całego reaktora. W ramach projektu, dodatkowo zakupiono ładowarkę do gospodarki osadowej oraz doposażono laboratorium dla bieżącej kontroli parametrów ścieków surowych i oczyszczonych oraz osadów ściekowych. Zrealizowana inwestycja pozwala na skuteczne oczyszczanie ścieków z zachowaniem wszystkich parametrów ochrony środowiska oraz ograniczeniem jej wpływu na środowisko.