Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Człuchowie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie informuje: Rolnicy, plantatorzy owoców (np. jabłka, gruszki, śliwki), w tym owoców miękkich a także warzyw (np. ziemniaki, buraki, ogórki, pomidor, seler, por, marchew) oraz zbóż wprowadzający swoje produkty na rynek spożywczy tj. do zakładów produkcji żywności, do skupu owoców lub do sklepu czy do stołówki w ramach dostaw bezpośrednich maja obowiązek złożyć wniosek o wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Ten sam obowiązek spoczywa na rolnikach prowadzących działalność w zakresie rolniczego handlu detalicznego.

Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Człuchowie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie informuje: Rolnicy, plantatorzy owoców (np. jabłka, gruszki, śliwki), w tym owoców miękkich a także warzyw (np. ziemniaki, buraki, ogórki, pomidor, seler, por, marchew) oraz zbóż wprowadzający swoje produkty na rynek spożywczy tj. do zakładów produkcji żywności, do skupu owoców lub do sklepu czy do stołówki w ramach dostaw bezpośrednich maja obowiązek złożyć wniosek o wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Ten sam obowiązek spoczywa na rolnikach prowadzących działalność w zakresie rolniczego handlu detalicznego.

Obowiązek rejestracji wynika z art. 6 rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych oraz przepisów art. 63 ust. 1 i ust. 2 pkt 1, 4, 12, 13 oraz art. 64 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Brak złożenia wniosku zagrożony jest karą pieniężna na podstawie art. 103 ust. 1 pkt. 4 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

Wniosek o wpis zakładu do rejestru można złożyć osobiście w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Człuchowie, ul. Sobieskiego 4, lub drogą e-mail na adres psse.czluchow@pis.gov.pl. Rejestracja nie podlega opłacie.

Plik informacyjny do pobrania

Opublikował:

Dariusz Szopiński

Kierownik Referatu Rozwoju Przestrzennego

e-mail: planowanie.przestrzenne@przechlewo.pl