Informacja dot. ochrony przeciwpożarowej

Przypominamy właścicielom i dzierżawcom gruntów rolnych o obowiązku zabezpieczenia pasem przeciwpożarowym nieuprawianych gruntów, przylegających do terenów leśnych.

Informacja dot. ochrony przeciwpożarowej

Przypominamy właścicielom i dzierżawcom gruntów rolnych o obowiązku zabezpieczenia pasem przeciwpożarowym nieuprawianych gruntów, przylegających do terenów leśnych.

Zabezpieczenie powinno zostać wykonane poprzez wyoranie pasów izolacyjnych o szerokości minimum 2m i systematyczne ich odnawianie w celu zapewnienia użyteczności przez cały rok.

Pismo Nadleśniczego Nadleśnictwa Niedźwiady

Opublikował:

Dariusz Szopiński

Kierownik Referatu Rozwoju Przestrzennego

e-mail: planowanie.przestrzenne@przechlewo.pl