INFORMACJA

Informator zimowego utrzymania dróg powiatowych zarządzanych przez Zarząd Powiatu Człuchowskiego wraz z numerami alarmowymi w sprawie utrzymania dróg. Przypominamy, że zgodnie z Ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych zarządcami dróg, są dla dróg:

INFORMACJA

1) krajowych - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad;

2) wojewódzkich - zarząd województwa;

3) powiatowych - zarząd powiatu;

4) gminnych - wójt (burmistrz, prezydent miasta).

Wykaz dróg powiatowych na terenie

Gmina Przechlewo

, za których utrzymanie odpowiada Zarząd Powiatu Człuchowskiego znajduje się na stronie: https://bip.powiatczluchowski.org.pl/.../wykaz-drog...

Krzysztof Michałowski-Wójt Gminy Przechlewo