Gmina Przechlewo z dofinansowaniem 6,15 mln złotych z Rządowego Funduszu Polski Ład

Znamy kwoty jakie Gmina Przechlewo otrzymała w ramach Programu Inwestycji Strategicznych, czyli pakietu społeczno – gospodarczego „Polski Ład”. W dniu dzisiejszym Wójt Gminy Przechlewo – Krzysztof Michałowski odebrał z rąk Wicewojewody Pomorskiego Pana Mariusza Łuczyka i Posła na Sejm RP Pana Aleksandra Mrówczyńskiego promesy na łączną kwotę 6,15 mln złotych.

Gmina Przechlewo z dofinansowaniem 6,15 mln złotych  z Rządowego Funduszu Polski Ład

Znamy kwoty jakie Gmina Przechlewo otrzymała w ramach Programu Inwestycji Strategicznych, czyli pakietu społeczno – gospodarczego „Polski Ład”. W dniu dzisiejszym Wójt Gminy Przechlewo – Krzysztof Michałowski odebrał z rąk Wicewojewody Pomorskiego Pana Mariusza Łuczyka i Posła na Sejm RP Pana Aleksandra Mrówczyńskiego promesy na łączną kwotę 6,15 mln złotych. Pieniądze te zostaną przeznaczone na dwa zadania inwestycyjne tj. przebudowę gminnego przedszkola w Przechlewie wraz z wyposażeniem (4,25 mln złotych) i modernizację Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Przechlewie (1,9 mln złotych).

Program Inwestycji Strategicznych to bezzwrotne dofinansowania inwestycji publicznych realizowanych przez gminy, powiaty, miasta i województwa w całej Polsce. To Program, który jest zbudowany wokół głównych założeń Polskiego Ładu. Dziękujemy za udzielone wsparcie finansowe!