Edycja 3 PGR/2021

W ramach ,,Rządowego Funduszu Polski Ład:

Program Inwestycji Strategicznych - edycja III - PGR'',

Gmina Przechlewo otrzymała dofinansowanie w kwocie 2 mln zł

na realizację zadania:

,,Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie miejscowości Przechlewo''.

karta projektu