2017 - 2020 - Budowa, przebudowa i rozbudowa Komunalnej Oczyszczalni Ścieków w Przechlewie

 Budowa, przebudowa i rozbudowa Komunalnej Oczyszczalni Ścieków w Przechlewie


REALIZACJE:

24.11.2016 r. - Postawienie tablicy informacyjnej

24.02.2017 r. - Artykuł w lokalnej prasie

24.02.2017 r. - Informacja prasowa na Samorządowym Portalu Internetowym Gminy Przechlewo

19.05.2017 r. - Podpisanie umowy z Wykonawcą robót

29.05.2017 r. - Przekazanie terenu budowy

30.05.2017 r. - Stan przed realizacją zadania inwestycyjnego

31.08.2017 r. - Postęp robót - stan na dzień 31.08.2017 r.

31.10.2017 r. - Postęp robót - stan na dzień 31.10.2017 r.

02.01.2017 r. - Postęp robót - od 01.11.2017 r. do 31.12.2017 r.

03.04.2018 r. - Postęp robót - od 01.01.2018 r. do 31.03.2018 r.

29.06.2018 r. - Postęp robót - od 01.04.2018 r. do 29.06.2018 r.

01.08.2018 r. - Informacja prasowa na Samorządowym portalu Internetowym Gminy Przechlewo

01.10.2018 r. - Postęp robót - od 01.07.2018 r. do 30.09.2018 r.

31.12.2018 r. - Postęp robót - od 01.10.2018 r. do 31.12.2018 r.

01.04.2019 r. - Postęp robót - od 01.01.2019 r. do 31.03.2019 r.

01.07.2019 r. - Postęp robót - od 01.04.2019 r. do 30.06.2019 r.

18.07.2019 r. - Informacja prasowa na Samorządowym Portalu Internetowym Gminy Przechlewo

20.09.2019 r. - Artykuł w lokalnej w prasie

20.09.2019 r. - Ulotka informacyjno - promocyjna

03.03.2020 r. - Artykuł w lokalnej prasie pn. "Czyste środowisko jest naszym priorytetem - zakończenie realizacji zadania pn. Budowa, przebudowa i rozbudowa Komunalnej Oczyszczalni Ścieków w Przechlewie"


 Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia publicznego poniżej 30.000 euro

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania pod nazwą „Budowa, przebudowa i rozbudowa Komunalnej Oczyszczalni Ścieków w Przechlewie”

  • Zapytanie ofertowe
  • Załączniki do zapytania ofertowego (od Nr 1 do Nr 7)
  • Załącznik Nr 8 – Projekt umowy
  • Informacja z sesji otwarcia ofert
  • Zawiadomienie o wyborze oferty

 Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia publicznego poniżej 30.000 euro

Zadanie pn.: "Dostawa laboratorium do Komunalnej Oczyszczalni Ścieków w Przechlewie"

  • Zapytanie ofertowe
  • Załączniki do zapytania ofertowego (Nr 1 do Nr 5 i Nr 7 do Nr 9)
  • Załącznik Nr 6 do Zapytania ofertowego - Wzór umowy
  • Informacja z sesji otwarcia ofert
  • Zawiadomienie o wyborze oferty