Budowa placu zabaw w miejscowości Garbek – etap I roboty ziemne