Bezpieczne prace polowe i żniwa w pobliżu linii energetycznych

Energa Operator S.A. apeluje do rolników o zachowanie szczególnej ostrożności przy pracach polowych wysokim sprzętem w sąsiedztwie linii energetycznych. W poprzednich latach w czasie prac żniwnych obserwowano przypadki, w których wystąpiło realne zagrożenie bezpieczeństwa pracy ludzi obsługujących maszyny rolnicze (m.in. kombajny), pod liniami energetycznymi.

Bezpieczne prace polowe i żniwa w pobliżu linii energetycznych

Źródło zdjęcia: www.pixabay.com

Energa Operator S.A. apeluje do rolników o zachowanie szczególnej ostrożności przy pracach polowych wysokim sprzętem w sąsiedztwie linii energetycznych.  W poprzednich latach w czasie prac żniwnych obserwowano przypadki, w których wystąpiło realne zagrożenie bezpieczeństwa pracy ludzi obsługujących maszyny rolnicze (m.in. kombajny), pod liniami energetycznymi. Zagrożenie to jest szczególnie wysokie w czasie upałów. Wysokie temperatury są przyczyną tego, że rozgrzane przewody linii energetycznych wydłużają się, powodując zmniejszenie odległości przewodów od powierzchni gruntu. Jednocześnie rozpoczęły się prace polowe z wykorzystaniem wysokich kombajnów. Przy pracach w pobliżu linii energetycznych i bezpośrednio pod nimi może wystąpić niebezpieczeństwo zahaczenia maszyny rolniczej o przewody lub nadmierne zbliżenie, a w konsekwencji zagrożenie bezpieczeństwa osób obsługujących kombajn. Takie sytuacje występują szczególnie wtedy, kiedy w celu ochłodzenia silnika, zwiększania pojemności zbiorników, czy z innych przyczyn, podnoszone są metalowe osłony maszyn. W maszynach rolniczych montowane są też anteny radiowe, co również zwiększa wysokość pracującego sprzętu. Wówczas możliwość zahaczenia maszyny rolniczej o przewody lub nadmierne zbliżenie do nich jest bardzo wysoka. Należy więc zwracać szczególną uwagę, na zachowanie bezpiecznej odległości, tj. co najmniej 1 m pracującego sprzętu od przewodów linii. Nie należy zwiększać wysokości ruchomego sprzętu rolniczego poprzez wyżej wymienione zachowania.

W przypadku gdy zauważone zostanie zagrożenie w postaci zbliżenia maszyny rolniczej do przewodów linii elektroenergetycznej prosimy o przerwanie prac polowych.

W razie wystąpienia zagrożenia należy skontaktować się z pracownikiem ENERGA OPERATOR S.A. za pośrednictwem numeru telefonu 601 994 167. Telefon jest czynny całodobowo.